Mida teha, kui IT juht või IT spetsialist lahkus töölt?

Mida teha, kui IT juht või IT spetsialist lahkus töölt?

Päris paljud meie kliendid said meie klientideks siis, kui nende enda IT inimene lahkus töölt. IT spetsialistid on tööturul hinnatud. Pole siis ime, et uusi väljakutseid ja häid pakkumisi jagub. Peale töösuhte lõppemist olid meie kliendid küsimuse ees: kas hakata otsima ja koolitama uut inimest või osta teenust sisse? 


Meie kogemus on näidanud, et sageli ei tea ettevõtted täpselt, millist IT töötajat nad vajavad või siis soovivad kõiki valdkondi ühe inimesega või väikse meeskonnaga ära katta. Sellisel juhul on kas täis- või osalises mahus võimalik otsida tuge sisse ostetud teenustest, mis võivad kokkuvõttes ka soodsamad tulla.

Mida tasub IT spetsialisti või juhti otsides silmas pidada?

Enne uue inimese värbamist tasub läbi mõelda, millise kvalifikatsiooniga IT töötajat ettevõte üleüldse vajab. IT valdkond on väga lai ning seetõttu peab ka selles orienteerumiseks vajalike oskuste baas olema märkimisväärselt mahukas. Need on neli peamist IT töötaja tüüpi, keda ettevõtted vajavad. 

IT juhi ülesandeks on üldine IT ning -meeskonna juhtimine ning „musta töö“ tegemine ei pruugigi tal kõige paremini välja tulla. IT juht peab olema võimeline aru saama ettevõtte ärivajadustest ning tagama neile vajalikud tehnoloogilised lahendused, arvestades seejuures nii kulude, operatiivsuse, turvalisuse kui ka muude oluliste kriteeriumidega. Ta peab juhtima investeeringuid ning omama teadmisi nii finants- kui ka IT-vallast. IT juhiga kipub olema see probleem, et tegelikult ei lähe ettevõttel teda koguaeg vaja, mistõttu võib olla odavam ja parem ta teenusega asendamine (Näiteks, Iteractioni IT-juhtimise teenus).

 

Süsteemiadministraator tegeleb peamiselt serverite, andmemassiivide, võrgu jms-ga, ühesõnaga IT tagatoaga.  Lisaks aitab töötajaid ka keerukamate IT probleemide korral. Tema ülesanne on tagada, et ettevõtte jaoks olulised süsteemid töötaks.

Väga heade tehniliste süsteemiadministraatorite puuduseks võib olla hea suhtlemisoskus, mistõttu võib tekkida olukordi, mil töötajaid ei julge või ei taha tema poole oma probleemidega pöörduda. See on problemaatiline, kuna võib takistada neil töö tegemist. Loomulikult on ka hea suhtlemisoskusega spetsialiste, kuid nende leidmine võib praktikas olla keeruline ülesanne.

Ka süsteemiadministraatori palkamisel oleks mõistlik vähemalt kaaluda ka teenuse varianti, kuna üks süsadmin ei pruugi omada kompetentse kõigis vajalikes valdkondades ning neid puudusi saaks katta vabalt tugiteenustega (näiteks võrgu-, tulemüüride- või virtuaalkeskkondade tugiteenus). Alternatiivne lahendus uue töötaja asemel on osta sisse infrastruktuuri haldusteenus.

 

IT tugiisik puutub kõige rohkem kokku ettevõtte töötajatega ja lahendab kiirelt ja sõbralikult nende erinevaid IT muresid. Ta peab olema spetsialist nii operatsioonisüsteemide- kui ka peamiste kontoritöö rakenduste alal, mida ettevõte kasutab (Office, CRM jne). Ta peab olema abivalmis ning sõbralik, et töötajad julgeksid tema poole pöörduda ja ei raiskaks oma tööaega nende lahendamisele.

Hea suhtlemisoskusega IT tugiisiku probleemiks võivad saada mõned keerulisemad tehnilised küsimused, mistõttu on oluline, et tal oleks toena kõrval võimekas süsadmin või tugiteenus. Ka IT tugiisikut on võimalik asendada näiteks arvutitöökohtade haldusteenusega. 

 

Analüütikud ja arendajad. IT juht, süsteemiadministraator ja IT tugiisik tunnevad reeglina IT halduse poolt ning ei pruugi osata ettevõtet aidata näiteks kodulehe arendamises jne. Arendajate ülesandeks on enamasti ettevõtte peamiste süsteemide ja veebi edasiarendamine. Nemad tegelevad pigem tarkvaraga ning ei pruugi väga täpselt teada riistvarast. Nende ülesandeks on pigem uute lahenduste loomine kui IT poole haldamine.

IT spetsialisti palkamisel tasuks kindlasti uurida, kas ta ettevõtte jaoks vajalikke tegevusi on varem teinud ning võimalusel tasuks nende tööde kvaliteedi jms kohta ka täpsemalt järele pärida.


Veendu, et värbad hea suhtleja

Tehniliselt väga  heade IT spetsialistide miinuseks on vahel see, et nad kipuvad kasutama keerulisi, IT spetsiifilisi väljendeid, millest tavalised inimesed ei pruugi aru saada. Kõige olulisem on see just IT tugiisikute puhul, kelle ülesandeks ongi töötajate igapäevaste IT murede lahendamine, et võimaldada neil oma tööd teha.  

IT tugiisiku poole peab olema mugav igasuguse IT murega pöörduda ning temalt saadud vastus peaks olema selline, millest töötaja ka vajalikul määral aru saab. Vajadusel peab ta suutma sulle lihtsalt lahti seletada selle, milles probleem seisnes ja kuidas seda võibolla tulevikus vältida saaks.

Olemasolevaid IT spetsialiste tasuks lasta oma töötajatel peale igat suuremat tööd või teatud aja tagant hinnata, et veenduda, et töötajad on nendega rahul ja julgevad nendega vajadusel ka ühendust võtta. See on ka üks meetoditest, mida meie oma teenuste puhul alati kasutame. 


Miks kaaluda teenuspartnerit?

Peamine argument, miks on eelistatud oma töötajat, on personaalsus. Kuna oleme ehitanud oma teenuse selliselt, et  meie spetsialist on nagu oma töötaja, oleme leidnud paljude klientidega koostöövõimaluse. Põhjuseid, miks teenus on sama hea või veelgi parem, kui oma töötaja, on aga veelgi.  

  

Personaalsus  

Meie poolt pakutava teenuse puhul on igal kliendil personaalne IT spetsialist ehk inimene, kes on hästi kursis kliendi IT-infrastruktuuriga, viibib kokku lepitud regulaarsusega kliendi asukohas ja on tuttav personaliga.Teenuse maht skaleeritav vastavalt vajadusele 

Tihti näeme, et ettevõtte enda IT inimesel pole täistööaja mahus tööd ning üle jääv aeg sisustatakse ülesannetega, mis ei peaks kuuluma IT spetsialisti tööülesannete hulka. Teenuse puhul saab ettevõte IT spetsialisti just vajalikus mahus ning seda kas projektipõhiselt või vastavalt muutunud ärivajadustele suurendada või vähendada.


Teenuse kättesaadavus  

IT spetsialistil, nagu kõigil töövõtjatel, on õigus puhata ning haigestumise korral end ravida. 

Teenusettevõtte taga on meeskond, kes saab sellistel juhtudel asendada peahalduri teise IT spetsialistiga. Samuti on teenusega tagatud 24/7 tugi, sest keegi meie spetsialistidest on alati valves ja kliendi jaoks kättesaadav.

 

IT kasutajatoe spetsialist, IT süsteemiadministraator ja IT juht ühes isikus

Pahatihti loodetakse, et kõik IT ja tehnikaga seotud rollid saavad kaetud ühe inimese poolt. Oodatakse, et IT inimene vahetab hiires patarei, konfigureerib võrku ning veab eest uue majandustarkvara juurutusprojekti. Reaalsus on see, et ühes inimeses ei peitu kõik need oskused või isikuomadused. Juhul kui on, soovib see inimene tõenäoliselt kiiresti järgmisele kohale liikuda. Teenuse sisse ostmise puhul saab ettevõte vastavalt vajadusele juurde sobivat ressurssi.

 

Lai kogemuste ja teadmiste pagas 

Teenuse taga on meeskond, kes igapäevaselt tegelevad mitmete klientide väga erinevate küsimustele lahenduse leidmisega. Üldjuhul on meeskonnas alati keegi, kes on varem taolist küsimust lahendanud.

Lisaks IT haldusteenuste pakkumisele oleme partner mitmetele suurtootjale (Microsoft, Dell, Extreme Networks, Netapp, Microsoft, Veeam, ESET, Bitdefender, SolarWinds jne.)  Omame nende tootjate lahendustest väga head ülevaadet ja vajadusel on ka nende spetsialistid meile lihtsalt kättesaadavad.

Konsultatsioon ja IT alane nõustamine - tänu laiale kliendibaasile on meil väga hea ülevaade võimalikest IT lahendustest (infosüsteemid, „best-practice“, riistvaraline infrastruktuur jne.) Meie meeskonnas on nii IT juhtimise-, tarkvaraarenduse-, kui ka süsteemiadministraatori kogemusega inimesi.

Selleks, et meie tehnikud saaksid pakkuda kvaliteetset teenust, koolitame neid järjepidevalt, et neil oleksid olemas teadmised ka uusimatest lahendustest.

 

Väljatöötatud süsteemid ja protsessid 

Meie teenuse puhul on kasutusel „ticketing süsteem“. Kõik tehtud tööd registreeritakse meie infosüsteemis. Lepinguga võtame kohustuse, et kõigile töödele reageerime hiljemalt kahe tunni jooksul. Selline süsteem tagab, et ükski töö/mure tähelepanuta ei jääks.

Igakuiselt saab klient raporti tehtud töödest, kui kiiresti neile reageeriti ja kui kiiresti said need lahendatud. 

Peale iga teostatud tööd/mure lahendamist saab töö tellija e-maili, kus saab anda hinnangu tehtud tööle skaalal 1-5. Osaliselt on meie teenustasu ja tehnikute boonustasud sõltuvad saadud hinnangute aritmeetilise keskmisest.

 

Dokumentatsioon

Praktikas oleme näinud, et oma IT inimese puhul üldjuhul dokumentatsioon väga hea pole. Infot (paroolid/ligipääsud jne.) hoitakse peas. Kui ta pole uue töötaja alustamise ajaks enam kättesaadav, võib auditi tegemine ja uuesti järjele saamine osutuda päris keeruliseks ja ajamahukaks ettevõtmiseks. Kõige hullematel juhtudel ei ole võimalik kriitilisele andmetele enam ligi pääseda.

Teenuse puhul on see risk oluliselt väiksem, kuna alati on tagatud korralik dokumentatsioon (teenustest, ligipääsudest, inventarist, tehtud muudatustest jne), mis võimaldab teisel IT spetsialistil töö kiiresti üle võtta.


Valvetelefon 

Juhul, kui kiireloomulise probleemi korral ei saa personaalset IT spetsialisti telefoni teel kätte, on meil olemas „help-desk“ number ehk kõnering meie kõigile tehnikutele.

Serverite monitooring 

Kohapealsed serverid ühendame eelistatult meie monitooringsüsteemiga. Samuti jälgime süstemaatiliselt serverite logisid, et juba ennetavalt märgata anomaaliaid. Iga teenuskliendi jaoks koostame backup (varunduse) taasteplaani.


Kokkuvõtteks

Kui valida oma ettevõttele IT spetsialisti, siis arvesta, et kõiki valdkondi ühe inimesega katta ei õnnestu ja polegi mõistlik. Sel juhul on näiteks võimalik otsida tuge teenustest, mis võivad kokkuvõttes ka soodsamad tulla. Kindlasti tasub ette mõelda ka puhkuste ja tööväliste aegade peale, et tagada IT poole võimekus vajadusel 24/7/365.


Kas ja kuidas saaksime sinu ettevõttele abiks olla?


Viimati meie blogis

 1. Pressiteade Iteraction ühineb Primendiga

  Eesti IT-ettevõtted Primend ja Iteraction alustasid järk-järgulise ühinemisprotsessiga, et koos täienenud meeskonna ning teadmistega toetada laienemist Baltikumi IT-turul. Ühisettevõtte nimeks saab Primend.
  Primendi ja Iteractioni ühinemise eesmärk on olla turul veelgi edukamad läbi selle, et kiire kasvu tingimustes liita sarnaste teenusmudelitega ettevõtted ja kogenud oma ala eksperdid. Ühinemise tulemusena sünnib ettevõtte, kus mõlema osapoole oskused ja teadmised teineteist täiustavad, et pakkuda väga head kliendikogemust ja luua uusi teenuseid. Ühinemine ei mõjuta hetkel kehtivaid teenuslepingud ega kokkuleppeid klientidega, mis jätkuvad samadel tingimustel kui enne ettevõtete ühinemist.

 2. Microsoft, Zoom, Slack, Google – millised on 2021 jõujooned digitaalse töökoha turul?

  Möödunud aastal hoidsid Microsoft Teams, Zoom ja Google oma rakendustega paljusid ettevõtteid töös. Videorakenduste kasutajate hulk tõusis hüppeliselt. Tihedas konkurentsis on pereheitmised tavalised. Eelmisel aastal toimus kontori- ja tiimitöötarkvara valdkonnas palju omandamisi ja ühinemisi. Aasta lõppes eriti üllatavalt, kui Salesforce omandas Slacki 27,7 miljardi dollariga. Ka uus aasta tõotab tulla konkurentsitihe ja tuua meie virtuaalse töö korraldusse palju uuendusi. 

 3. Küberkuritegevus on epideemia: 2020. levinumad petuskeemid

  2020. aasta statistika saab olema huvitav. Ühte juba teame. Oluliselt suurenenud on nii interneti kasutamine kui küberkuriteod. Kindlasti mängib selles rolli COVID pandeemia, kuid lootust, et koos koroonavaktsiiniga kahanevad ka küberohud, paraku ei ole.

 4. IT haldusteenuse pakkujana soovime olla enamat, kui number, kellele helistate, kui midagi on katki

  Ettevõtete konkurentsivõime sõltub IT-st rohkem kui kunagi varem. Praktiliselt iga ettevõte kasutab tehnoloogiat. Sobiva ja usaldusväärse IT haldusteenuse pakkuja leidmine võib olla keeruline. Millega eristume Eesti turul teistest ning mis on meie jaoks teenust osutades prioriteedid? 

 5. "Microsoft Teams" eraldi ekraanil aitab olla efektiivsem - nüüd saadaval

  Microsoft teatas juulis uut tüüpi MS poolt sertifitseeritud seadmete turule tulemisest. Nüüd on esimene nutiseade uuest kategooriast turul. Microsoft Teamsi Display ehk Teamsi ekraan on puutetundliku ekraaniga personaalne seade, mille mõte on hoida vestlused, koosolekud, kõned, kalender ja failid ühes spetsiaalses seadmes ning arvuti võimalikult "puhas" ülesannete täitmiseks, mis nõuavad keskendumist ja ressurssi nii arvutilt kui inimeselt.

Saada kiri või helista 6 414 888

     
Email again: